Permiso de Moto A1. Sin ningún permiso: 75€

    • Inscripción
    • Libro manual
    • Libro específico normas A1 o A2
    • 3 clases practicas circulación A1 30´
    • 1 clave test AEOL

Otros Servicios

Tasa: 94,05€
Clase Maniobras (30 Min): 25€
Clase Circulación (45 Min): 42,35€
Examen de Maniobras: 66,55€
Examen de Circulación: 100,43€
Gestión de Examen: 60€